Nuclear Danger, Nuclear Stories

Nuclear Danger, Nuclear Stories
Antiquariaat Isis, Folkingestraat 20
7-13 september 2019
Gesprek/Discussion: 12 september, 15.00
NL & EN

NL: De mogelijkheid van het escaleren van de wapenwedloop creëerde een constant gevoel van dreiging tijdens de Koude Oorlog. Hoe werd dit ervaren, en hoe werd hierover geschreven en gesproken? In Antiquariaat Isis laat Theo Butterhof gedurende After Hiroshima een selectie van boeken zien over dit thema. 

Op 12 september is er bovendien de mogelijkheid om met elkaar hierover met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van deze selectie. Theo vertelt over zijn keuzes en over de verhalen die deze boeken vertellen. Daarnaast is er ruimte voor de deelnemers om hun eigen verhalen te delen – van herinneringen aan de Koude Oorlog en de doemsdagklok tot de dreiging die kernwapens vandaag opnieuw vormen. Van 15.00 tot 16.30, inloop vrij. Koffie en cake worden geserveerd.

EN: The possibility of the escalation of the arms race created a constant sense of threat during the Cold War. How was this experienced, and how did people speak and write about this? During After Hiroshima Theo Butterhof will show a selection of books on this theme.

Additionally, we invite you to join in a conversation on September 12 on the basis of this selection. Theo will talk about his selection and the stories that these books tell. Participants are also very welcome to share their own stories – from their memories of the Cold War and the doomsday clock to their experience of the threat that nuclear weapons form today. 15.00-16.30, doors remain open. Coffee and cake will be served.